Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobiášova - Liberec

Místo: Liberec - Dobiášova ulice 
Autor: Ing.arch. Horatschke, Ing.arch. Duda
Vedoucí projektu:  Ing. S.Brožek, M.Novotný 
Program:  1. etapa - rekonstrukce fasády, přístavba tělocvičny, bazénu a fitness, venkovní sportovní plochy - atletická dráha, víceúčelové hřiště 
  2. etapa - přístavba posluchárny a učeben, další venkovní sportovní plochy
Investor: Město Liberec
Realizace: 2001
Investice: 350 mil.Kč

API STUDIO, spol. s.r.o.

emailVětrná 2699/20, Jablonec nad Nisou 466 01  telefon+420 483 312 065  Adresaapistudio@apistudio.cz  IČOIČ: 64051765