www.apistudio.cz

API studio spol. s.r.o.


Společnost API studio, spol. s.r.o. byla založena v roce 1995 jako projekční kancelář z původního Sdružení architektů, projektantů a inženýrů. Toto volné sdružení, které pracovalo již od roku 1992, bylo 27.9.1995 převedeno společenskou smlouvou na společnost s ručením omezeným, která je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Od srpna 2020 má společnost jednoho společníka, jímž je pan Ing. Stanislav Brožek. Jediným jednatelem společnosti je od listopadu 2001 Ing. Yvetta Brožková.

V kanceláři v současné době pracují 3 zaměstnanci. Společnost pracuje s velkým množstvím externích spolupracovníků dle povahy konkrétních zakázek. To umožňuje zajistit širokou škálu služeb především projektové práce od urbanistických studií a architektonických studií až po dokumentaci k realizaci stavby včetně projektů interiérů.

V návaznosti na projektové práce zajišťujeme veškeré činnosti spojené s územním a stavebním řízením, výběr dodavatele, výkon autorského dozoru i kolaudační řízení

Za dobu své existence kancelář realizovala řadu staveb menšího i velkého rozsahu. Zpracováváme projekty na stavby rodinných a bytových domů, objektů občanského vybavení, průmyslových a sportovních staveb. V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení a technický dozor investora včetně závěrečné kolaudace.

 

API studio, spol. s.r.o.

Jablonec nad Nisou 1
Větrná 2699/20
PSČ 466 01

Tel: 483 312 065
Email: apistudio@apistudio.cz

IČ: 64051765

 

A P I studio, spol. s r.o. - idatabaze.czProjektanti a projektování (projekty, projekce) - idatabaze.cz